بیکن گوشت ۹۰٪

فرآورده های گوشتی

ترکیبات:

گوشت قرمز 90% ، نشاسته ، نمک ½% ، روغن مایع ، گلوتن ، سیر ، کازئینات سدیم ، ادویه مایع ، لاکتات سدیم   5/0 %، پلی فسفات سدیم %3/0 ، اسید اسکوربیک 200 ppm  ، نیتریت سدیم 100 ppm  ، آب آشامیدنی و یخ


اطلاعات :

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت : 5982


انواع بسته بندی: وکیوم