بیکن گوشت ۹۰٪

فرآورده های گوشتی

ترکیبات:

گوشت قرمز ۹۰ ٪، نشاسته، نمک ۲/۱٪، روغن مایع، گلوتن، سیر، کازئینات سدیم،  ادویه مایع، لاکتات سدیم ۵/۰٪، پلی فسفات سدیم ۲/۰٪، اسید اسکوربیک ppm ۲۰۰، نیتریت سدیم ppm ۱۰۰، آب آشامیدنی و یخ


اطلاعات :

شماره ثبت: ۴۹۰۶

جواز تاسیس: ۵۹۸۲

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۵/۱۳۹۵۰

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت: ۱۰۴/۶۲۶۳۱/۱۳۱۳۵۲۴


انواع بسته بندی: ۲۰۰  گرمی