سس کچاپ معمولی

سس ها

سس ها

ترکیبات :

رب گوجه فرنگی ، سرکه ، شکر ، نمک ، نشاسته اصلاح شده ، گوارگام، ادویه جات (پودر پیاز ،پودر جوز هندی)، شربت

گلوکز و آب

اطلاعات :

شماره پروانه بهداشتی ساخت : 34/19907

انواع بسته بندی : 4%  490گرم و 4% 245 گرم