سس کچاپ تند

سس ها

ترکیبات:

رب گوجه فرنگی، سرکه، شکر، نمک، نشاسته، صمغ، ادویه، شربت گلوکز و آب


اطلاعات :

شماره ثبت: ۶۰۷۵

جواز تاسیس: ۵۹۲۲

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۳/۱۱۵۰۹

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی: ۲۵/۱۵۰۶


انواع بسته بندی: ۱ کیلویی