سس مایونز کم چرب

سس ها

سس ها

ترکیبات :

روغن مایع ، سرکه ،  تخم مرغ ، شکر ، نمک ، تخم مرغ ، نشاسته اصلاح شده ،  نمک اصلاح شده ، پودر خردل ، زانتان

اسید سیتریک ، اسید لاکتیک ، سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم (در مجموع 750ppm ) و آب

اطلاعات:

شماره پروانه بهداشتی ساخت :34/19897

انواع بسته بندی :4%     475گرم و 3%930 گرم