سس مایونز پر چرب

سس ها

سس ها

ترکیبات:

روغن مایع ، تخم مرغ، سرکه ، شکر ، نمک ، نشاسته اصلاح شده ،ژانتان اسید سیتریک،اسید

لاکتیک،سوربات پتاسیم،بنزوات سدیم (750ppm)، پودر خردل ، وآب

اطلاعات :

شماره پروانه بهداشتی ساخت : 34/19899

انواع بسته بندی:3% 930 گرم و 4%475 گرم