سس مایونز پر چرب

سس ها

سس ها

ترکیبات:

روغن مایع ، تخم مرغ، سرکه ، شکر ، نمک ، نشاسته اصلاح شده ،ژانتان اسید سیتریک،اسید

لاکتیک،سوربات پتاسیم،بنزوات سدیم (750ppm)، پودر خردل ، وآب


اطلاعات :

شماره پروانه بهداشتی ساخت : 34/19899


وزن:%4+475گرم