سس مایونز پر چرب

سس ها

ترکیبات:

روغن مایع ، تخم مرغ، سرکه ، شکر ، نمک ، نشاسته اصلاح شده ،ژانتان اسید سیتریک،اسید

لاکتیک،سوربات پتاسیم،بنزوات سدیم (750ppm )، پودر خردل ، وآب


اطلاعات :

شماره پروانه بهداشتی ساخت : 19899/34


انواع بسته بندی: 3 % 490 گرم و 3 % 245 گرم