ساندویچ چاباتا فیله مرغ مورونو

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ، فیله مرغ ، پنیر فرآوری شده ، سبزیجات ، ادویه


اطلاعات :

شماره پروانه بهداشتی ساخت:15/17563


انواع بسته بندی : ساندویچ چاباتا