ساندویچ نیم باگت پنیر و گردو

ساندویچ ها

نیم باگت پنیر و گردو 

ترکیبات:

نان حجیم، پنیر پروسس لبنه، پودر گردو


اطلاعات :

شماره ثبت: ۵۰۵۷۶

جواز تاسیس: ۳/۳۸۲۴

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۵/۱۵۸۵۰

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی: ۱۷۹۰/ ۳/پ


انواع بسته بندی : نیم باگت