ساندویچ کلاب کالباس 60%گوشت قرمزبا پنیر ورقه ای

ساندویچ ها

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم و نیمه حجیم (تست )، کالباس 60% گوشت قرمز، پنیر ورقه ای ، سس فرانسوی تک نفره

اطلاعات:

پروانه شرکت تولید کننده :17529/34

انواع بسته بندی: کلاب