ساندویچ پنیر خامه ای و سبزیجات

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ،پنیر خامه ای ، سبزی معطر، ادویه

اطلاعات:

شماره پروانه بهداشتی ساخت: 15- 1380 /56

انواع بسته بندی:100 گرم