ساندویچ نیم چاباتا فیله مرغ مورونو

ساندویچ ها

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ، فیله مرغ ،سس مایونز کم چرب ، سبزیجات ، ادویه،نمک خوراکی تصفیه شده

اطلاعات :

شماره پروانه شرکت تولید کننده :15/17566

انواع بسته بندی : ساندویچ نیم چاباتا