ساندویچ مک الویه مرغ

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم، سالاد الویه مرغ


اطلاعات :

شماره ثبت: ۵۰۵۷۶

جواز تاسیس: ۳/۳۸۲۴

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۵/۱۵۷۹۴

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی: ۱۷۹۰/ ۳/پ


انواع بسته بندی : نان گرد