ساندویچ باگت کالباس گوشت

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم، کالباس ۶۰٪ گوشت قرمز و مرغ ،پنیر ورقه‌ای پروسس، خیار شور، گوجه


اطلاعات :

شماره ثبت: ۵۰۵۷۶

جواز تاسیس: ۳/۳۸۲۴

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۵/۱۶۲۳۸

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی: ۱۷۹۰/ ۳/پ


انواع بسته بندی : باگت