ساندویچ چاباتا الویه کالباس

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ، سالادالویه کالباس، گوجه فرنگی


اطلاعات :

شماره پروانه بهداشتی ساخت : 17565/15


انواع بسته بندی : ساندویچ چاباتا