ژامبون مرغ و قارچ ۶۰ درصد
ژامبون مرغ ۶۰ درصد
خوراک سوسیس و سیب زمینی
ژامبون مرغ ۷۰ درصد
سالاد ماکارونی با مرغ
سالاد مرغ وینو
هات داگ مخصوص ۷۰ درصد
ژامبون گوشت 90%
بیکن مخلوط مرغ و گوشت ۹۰ درصد
سالاد ماکارونی با کالباس
ژامبون مرغ ۹۰ %
سالاد مرغ مورونو
خوراک سوسیس و قارچ
بیکن مرغ ۹۰%
کشک و بادمجان
کوکتل گوشت ۵۵ درصد
ژامبون گوشت 60%
ژامبون گوشت 70%
بیکن گوشت ۹۰٪
ساندویچ نیم چاباتا ژامبون مرغ 60% با مغزی مخصوص