تا حالا این جمله رو شنیدید؟

"تو همان چیزی هستی که می‌خوری"

این جمله یعنی چه؟ و انتخاب غذایی که می‌خورید چگونه می‌تواند معرف شما باشد؟

هر فردی عادت غذایی مخصوص به خود را دارد. این الگوی غذایی تحت تاثیر سبک زندگی افراد است. علاوه بر آن، عادات غذایی با عوامل اجتماعی،‌ اقتصادی،‌ فرهنگی و ... در ارتباط است. نتایج یافته‌‌های علمی روی جوامع مختلف نقش تغذیه، عادات غذایی و الگوی مصرف مواد غذایی را بسیار مهم و قابل توجه نشان می‌‌دهند. الگوی غذای دریافتی از زمان و روند دریافت انرژی در طی روز گرفته تا نوع کربوهیدرات، پروتئین، چربی و تنوع ویتامین‌‌ها، آنتی اکسیدان‌‌ها و مواد معدنی، اثرات بلند مدت و کوتاه مدت قابل توجهی در دستیابی به وزن مناسب و در نهایت سلامت جسمی و روانی دارند. از سوی دیگر سبک زندگی هر فرد، یکی از مهمترین عناصر موثر در به کارگیری الگوی غذایی اشخاص است که تعیین کننده طرز انتخاب، تهیه کردن، پخت، مصرف و نگهداری موادغذایی می‌‌باشد. عادات غذایی فرد ریشه در عوامل مختلفی مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی و بسیاری عوامل دیگر دارد که سینه به سینه و نسل به نسل به افراد رسیده و ریشه در باورهای انسان دارد. ما معمولا بدون تفکر و تعمق، از عادات غذایی پیروی می‌‌کنیم و توجهی به اثرات آنها در سلامت خود نداریم، در حالیکه بسیاری از عادات غذایی معمول ما ممکن است نامناسب بوده و اثرات نامطلوب و گاه جبران ناپذیری در سلامت ما به‏ جای گذارد. بنابراین شناخت عادات غذایی و تاثیر آن‌‌ها در سلامت انسان، در شکل گیری الگوی غذایی صحیح، مناسب و برخورداری از تغذیه کافی، متعادل و متنوع، گام بسیار موثری است. ما در مطالب آتی در خصوص عادات غذایی و سبک زندگی مطالب جدیدی منتشر خواهیم کرد.