لزوم تولید ساندویچ صبحانه

  • اهمیت و ارزش صبحانه برای سلامتی بسیار فراوان می باشد و نه تنها برای کودکان، بلکه برای تمام رده های سنی موثر و مفید است. کسانی که از خوردن صبحانه صرف نظر می کنند، آسیب های جدی به بدن خود وارد می کنند و در هنگام ناهار نیز با اشتهای بیش تری شروع به خوردن می کنند که در نتیجه چاقی و اضافه وزن را به دنبال خواهد داشت. نامی نو با تفکری استراتژیک موارد ذیل را در تولید انواع صبحانه موردتحقیق و بررسی قرار داده و در نهایت امر شروع به تولید انواع صبحانه، میان وعده نموده است:
  • سلامت محور قرار دادن وعده مهم غذایی ( صبحانه)
  • نبود زمان کافی برای اقشار کارمند/دانشجو و...
  • بی میلی نسبت به مصرف وعده صبحانه
  • تولید بر اساس ذائقه ایرانی
  • سهولت استفاده، رعایت اصول بهداشتی از پروسه تولید تا مصرف