دکتر بهرام عبدالحسینی مدیرکل صدا وسیما مرکز اصفهان به اتفاق جمعی از معاونین از خطوط تولید کارخانجات گروه صنایع غذایی نامی نو بازدید کردند. در این بازدید که مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت پدیده مبین ایرانیان نیز حضور داشتند ، دکتر عبدالحسینی برای جذب ۲هزار نیروی انسانی از زحمات حسین علیخانی و امیررضا ثابت پی تقدیر و تشکر کرد . در ادامه بازدید ، حسین علیخانی با اشاره به مشکلات تولید ابراز امیدواری کرد که رسانه ملی بتواند در راستای تشویق سرمایه گزاران در عرضه تولید رسالت خویش را پیش از پیش انجام دهد .