سلامت


استفاده از دانش و مهارت‌های کاربردی از ابتدای تاسیس نامی‌نو به عنوان اصلی تغییر ناپذیر لحاظ شده و تمرکز بر استفاده از توان علمی مجموعه‌های مرتبط باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید شده است. در همین راستا و پس از سال‏ها تلاش در عرصه‏‌های مختلف تولید و پس از تدوین اولین استاندارد تولید محصول الویه در ایران، گروه صنایع غذایی نامی‌نو همکاری خود را با انستیتو تغذیه دانشگاه شهید بهشتی آغاز کرده و برای اولین بار در مرکز رشد این دانشگاه به عنوان یکی از ۲ شرکت برتر، اقدام به تحقیق و پژوهش طرح‏‌های دانش بنیان نموده است.

اولین طرح علمی این دفتر با حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت جناب آقای هاشمی رونمایی گردید .

حضور در اولین ایده بازار غذای کشور به عنوان ستاد برگزاری و داوری این رویداد، از جمله دیگر فعالیت‌‏های حمایتی و علمی نامی‌نو بوده است .

نامی نو در راستای حمایت و جذب سرمایه‌های علمی و تخصصی از کلیه اساتید، دانش پژوهان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با صنایع غذایی، محصولات و ماشین‌آلات دعوت می‌کند تا در جهت بهنیه سازی فرایندهای تولید، مشارکت داشته باشند .